Moduł sieci eksperckiej LEPSZA POLSKA

  1  

 
0%

Szanowni Państwo!Serdecznie dziękuję za zainteresowanie udziałem w pracach sieci eksperckiej LEPSZA POLSKA.Myślę, że łączy nas niezadowolenie z kierunku, w którym zmierza Polska – i pragnienie, by zaproponować alternatywny, znacznie lepszy model jej rozwoju. Dlatego celem sieci jest opracowanie planu działania dla Polski po rządach PO i PiS.Sieć będzie działać na zasadzie wolontariatu eksperckiego w całym kraju. W  jej ramach będziemy pracować w 10 obszarach tematycznych i kilkudziesięciu podobszarach – analizując w nich stan faktyczny i prawny, prowadząc konsultacje i spotkania – i formułując na ich podstawie założenia modernizacyjnych polityk publicznych.  Horyzont prac programowych został pomyślany na co najmniej dwa lata.Do udziału w pracach zapraszamy ekspertów i praktyków z doświadczeniem w pracach eksperckich – także spoza struktur Nowoczesnej. A także osoby, które chcą wesprzeć nas organizacyjnie, koordynując regionalnie działanie sieci.Prosimy o uważne wypełnienie ankiety zgłoszeniowej. Pozwoli ona na precyzyjne zbudowanie zespołów eksperckich. Wkrótce zaczniemy intensywne prace. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu i sposobu działania sieci eksperckiej pozwolę sobie przesłać mailem.Paweł Rabiej Członek zarządu Nowoczesna, koordynator konsultacji społecznych i prac programowych  

1

IMIĘ

2

NAZWISKO

3

MAIL

4

TELEFON

5

MIEJSCOWOŚĆ

6

WOJEWÓDZTWO

7

KOD POCZTOWY

8

INSTYTUCJA/FIRMA

9

STOPIEŃ NAUKOWY

(prosimy o wpisanie stopnia naukowego, jeśli Pani/Pan go posiada)

10

Prosimy o zaznaczenie JEDNEGO, GŁÓWNEGO obszaru Pani/Pana specjalizacji eksperckiej. Na tej podstawie stworzymy grupy eksperckie.

11

Jakimi zagadnieniami w ramach zaznaczonego obszaru chciałby się Pani/Pan zająć w szczególności?

(max. 700 znaków).

12

Prosimy o krótkie streszczenie dotychczasowych doświadczeń eksperckich

(max. 700 znaków).

13

W jaki sposób może Pani/Pan zaangażować się w działanie sieci? Prosimy o zaznaczenie możliwych form współpracy:

14

Czy ma Pani/Pan dodatkowe uwagi które pomogłyby lepiej zorganizować działanie sieci eksperckiej LEPSZA POLSKA?

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tworzenia wolontarystycznej sieci eksperckiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135)."