Kielecka Szkoła Partcypacji

  1   KWESTIONARIUSZ ANKIETY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW KIELC

 
0%
Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej problemów i potrzeb mieszkańców Kielc.

Ankieta jest anonimowa, podawane przez Państwa dane są poufne a postępowanie z nimi jest zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Uzyskane informacje zostaną opracowane w sposób niepozwalający na identyfikację osoby badanej.

Na kolejne pytania należy odpowiadać w sposób zgodny z zaleceniami zamieszczonymi obok pytania. Uzyskane opinie posłużą do sporządzenia raportu, który stanowić będzie bazę wiedzy na temat jakości życia mieszkańców Kielc. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde z pytań. Pytania pozostawione bez odpowiedzi obniżą wartość całego badania.

Fundacja PEStka
1

Płeć

2

Wiek

3

Wykształcenie

4

Status zawodowy

5

Pracuję

Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź
6

Stan cywilny

7

Z ilu wspólnie zamieszkujących osób składa się Twoja rodzina?  

8

Jakie są Twoje miesięczne dochody netto – na „rękę”?  

9

Czy Twoja rodzina korzysta z pomocy społecznej?  

10

Czy jesteś osobą niepełnosprawną?  

11

Jak długo mieszkasz w Kielcach?  

12

Czy mieszkasz w Kielcach od urodzenia?  

13

Mieszkam w

14

Na którym osiedlu mieszkasz

15

Wskaż najważniejsze problemy sfery gospodarczej Kielc?

(Zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi)
16

Jakie działania poprawiłyby kondycję gospodarczą Kielc?

Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź
17

Co jest ważniejsze?  

18

Wskaż najważniejsze problemy infrastruktury Kielc?

Zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi
19

Jakie działania poprawią infrastrukturę Kielc?

Możesz zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź
20

Jak oceniasz dbałość o środowisko naturalne w Kielcach ze względu na następujące kryteria?  

Bardzo dobrze Raczej dobrze Raczej źle Bardzo źle
Segregacja odpadów
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Jakość wody pitnej
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Wywóz śmieci
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Ścieżki rowerowe
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Ekologiczny transport
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Zanieczyszczenie powietrza
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Edukacja ekologiczna
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Poziom hałasu
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Występowanie terenów zielonych
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
21

Jakie są Twoje oczekiwania w zakresie dbałości o środowisko naturalne w Kielcach?

Zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi
22

Czy segregujesz śmieci?  

23

Jak oceniasz stan służby zdrowia w Kielcach ze względu na następujące kryteria?  

Bardzo dobrze Raczej dobrze Raczej źle Bardzo źle
Dostęp do lekarza pierwszego kontaktu
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Dostęp do lekarza specjalisty
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Szybkość wykonania niezbędnych badań
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
24

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat doświadczyłeś/ doświadczyłaś trudności w dostępie do systemu ochrony zdrowia w Kielcach?  

25

Czy w ciągu ostatnich pięciu lat musiałeś/musiałaś skorzystać z wizyty w prywatnym podmiocie leczniczym spowodowanej brakiem miejsca w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej?  

26

Czy kiedykolwiek wręczyłeś/wręczyłaś personelowi medycznemu zakładu opieki zdrowotnej „łapówkę” w formie pieniędzy?  

27

Czy kiedykolwiek wręczyłeś/wręczyłaś personelowi medycznemu zakładu opieki zdrowotnej „łapówkę” w formie prezentu (np. alkohol, słodycze, kwiaty)?  

28

Jak oceniasz działania władz miasta Kielce podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych?  

29

Jakie działania poprawiłyby jakość życia osób niepełnosprawnych w Kielcach?

można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź
30

Jak oceniasz ofertę edukacyjną w Kielcach?  

Bardzo dobrze Raczej dobrze Raczej źle Bardzo źle Nie wiem
Dostępność żłobków
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Nie wiem
Dostępność przedszkoli
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Nie wiem
Stan techniczny placówek oświatowych
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Nie wiem
Liczebność szkół zawodowych
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Nie wiem
Liczebność techników
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Nie wiem
Liczebność liceów
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Nie wiem
Dostępność zajęć dodatkowych
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Nie wiem
31

Jak oceniasz infrastrukturę sportową w Kielcach?  

Bardzo dobrze Raczej dobrze Raczej źle Bardzo źle
Dostępność terenów do biegania
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Dostępność ścieżek rowerowych
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Dostępność boisk
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Dostępność basenów
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Dostępność siłowni miejskich
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
Dostępność placów zabaw
Bardzo dobrze
Raczej dobrze
Raczej źle
Bardzo źle
32

Jak często bywasz w tych miejscach?  

Codziennie Kilka razy w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w miesiącu Rzadziej niż kilka razy w miesiącu Nigdy
Kawiarnia
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Pub
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Restauracja
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Kino
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Teatr
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Filharmonia
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Muzeum /galeria sztuki
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Biblioteka
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Galeria handlowa
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Centrum miasta
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Park
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Impreza sportowa
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Siłownia/ klub fitness
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Kościół
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Klub nocny
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Dom kultury
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Księgarnia
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Klub seniora
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
Świetlica dla młodzieży
Codziennie
Kilka razy w tygodniu
Raz w tygodniu
Kilka razy w miesiącu
Rzadziej niż kilka razy w miesiącu
Nigdy
33

Co poprawiłoby atrakcyjność Kielc?

można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź
34

Jaką kwotę miesięcznie przeznaczasz na animację swojego czasu wolnego (np. kino, teatr…)?  

35

Jakiego rodzaju imprez i wydarzeń brakuje w Kielcach?

Zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi
36

Jak oceniasz działania miasta na rzecz rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej?  

Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Trudno powiedzieć Raczej źle Zdecydowanie źle
Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Rozwijanie współpracy z zarządami osiedli
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Aktywizacja osób starszych
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Wspieranie działań charytatywnych i wolontariatu
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Konsultacje społeczne
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
37

Czy jesteś zainteresowany dostępem do informacji publicznej (informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne)?  

38

Czy masz zaufanie do władz miasta Kielce?  

39

Czy kiedykolwiek brałeś/brałaś udział w konsultacjach/debatach społecznych?  

40

Czy jesteś zainteresowany/zainteresowana braniem udziału w konsultacjach/debatach społecznych w przyszłości?  

41

Jaka powinna być rola organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji)?

(można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
42

Czy brałeś/brałaś udział w głosowaniu na zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego?  

43

Czy czujesz się bezpiecznie na swoim osiedlu?  

Bardzo bezpiecznie Bezpiecznie Niezbyt bezpiecznie Bardzo niebezpiecznie
W porze dziennej
Bardzo bezpiecznie
Bezpiecznie
Niezbyt bezpiecznie
Bardzo niebezpiecznie
Po zmroku
Bardzo bezpiecznie
Bezpiecznie
Niezbyt bezpiecznie
Bardzo niebezpiecznie
44

Jak oceniasz pracę instytucji/osób w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa?  

Zdecydowanie dobrze Raczej dobrze Trudno powiedzieć Raczej źle Zdecydowanie źle
Urząd miasta
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Policja
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Straż miejska
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Administracja budynku/osiedla
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Rada Miasta
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
Organizacje pozarządowe
Zdecydowanie dobrze
Raczej dobrze
Trudno powiedzieć
Raczej źle
Zdecydowanie źle
45

Dlaczego mieszkasz w Kielcach?  

46

Czy jesteś zadowolony/zadowolona z tego, że mieszkasz w Kielcach?