Ankieta dotycząca znajomości branży BPO/SSC przez studentów wrocławskich uczelni.

  1  

 
0%
1

Czy kiedykolwiek spotkałeś się z terminem BPO lub SSC?

Jeżeli udzielisz odpowiedzi "nie" proszę przejść do pytania nr 14.

2

Jeżeli potrafisz - rozwiń powyższe skróty lub jeden z nich.

3

Czym według Ciebie zajmują się firmy z sektora BPO/SSC?

4

Wymień trzy firmy z sektora SSC/BPO.

5

Czy uważasz, że praca w firmach z sektora SSC/BPO jest atrakcyjną ścieżką kariery?

6

Uzasadnij swoją odpowiedź.