WARSZAWA - CO DALEJ?

  1   Nazwa Strony

 
PiS zaproponował bez konsultacji z mieszkańcami zmianę ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada ona, że do Warszawy zostanie dołączone ponad 30 podwarszawskich gmin. Chcemy zapytać o to, jaki jest Pana/Pani stosunek do tej propozycji.
1

Czy jest Pan/Pani za automatycznym przyłączeniem do Warszawy ponad 30 podwarszawskich gmin?

2

Jak bardzo jest Pan/Pani za albo przeciw? Proszę określić natężenie swojego stosunku w skali 1 do 5, gdzie 1 oznacza niski, a 5 – bardzo wysoki.