Uzależnienie od urządzeń mobilnych – socjologiczna analiza przyczyn i skutków zjawiska

  1   1

 
0%

Szanowni Państwo!
Nazywam się Anna Kwiatkowska i jestem studentką III roku Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W ramach mojej pracy dyplomowej przeprowadzam badania dotyczące zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń mobilnych. Bardzo proszę o wyczerpujące i szczere odpowiedzi. Materiały zebrane w wyniku tego badania będą wykorzystane do opracowania naukowego. Treść odpowiedzi jest objęta całkowitą tajemnicą i posłuży wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, w których nie zostaną użyte żadne dane personalne.
Dziękuję za poświęcony czas!