Ankieta badania satysfakcji klienta BALAJCZA rok 2016 - dla nowych klientów

  1   Nazwa Strony

 
0%
1

Imię i nazwisko:

2

Adres e-mail:

3

Rodzaj usługi:

4

Usługi tłumaczeniowe firmy BALAJCZA i obsługę klienta oceniam następująco:

Bardzo dobrze Dobrze Raczej dobrze Raczej słabo Słabo Bardzo słabo
Jakość tłumaczenia – terminologia, sens, styl
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Raczej słabo
Słabo
Bardzo słabo
Czas reakcji – przygotowanie wyceny
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Raczej słabo
Słabo
Bardzo słabo
Terminowość – dotrzymanie terminów dostawy zleceń
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Raczej słabo
Słabo
Bardzo słabo
Obsługa klienta – kontakt z Działem Obsługi Klienta
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Raczej słabo
Słabo
Bardzo słabo
Cena oferowanej usługi
Bardzo dobrze
Dobrze
Raczej dobrze
Raczej słabo
Słabo
Bardzo słabo
5

Proszę odpowiedzieć na dziesięciostopniowej skali, w jakim stopniu zgadzacie się z poniższymi stwierdzeniami:

(10 - zdecydowanie tak, 5 - nie wiem, 1 zdecydowanie nie)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Jakie jest prawdopodobieństwo, że dokona Pani/Pan ponownego zakupu usługi firmy BALAJCZA?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Jakie jest prawdopodobieństwo, że poleci Pani/Pan firmę BALAJCZA współpracownikom lub znajomym?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
6

Skąd dowiedziała/ł Pani/Pan się o naszym biurze?

7

Dodatkowe uwagi, sugestie i opinie, którymi chcieliby Państwo się z nami podzielić:

8

Jeżeli chcieliby Państwo przedstawić swoje uwagi lub sugestie przedstawicielom firmy BALAJCZA telefonicznie lub podczas spotkania, prosimy zaznaczyć kratkę poniżej, a my skontaktujemy się z Państwem.

Proszę o kontakt telefoniczny:
Tak
Proszę o kontakt telefoniczny:
Nie
Proszę o kontakt telefoniczny:

Dziękujemy bardzo, że zechcieli Państwo poświęcić nam swój czas, wypełnić ankietę satysfakcji klienta i podzielić się z nami uwagami. Wszystkie Państwa sugestie zostaną wnikliwie rozpatrzone. Dziękujemy także za dotychczasową współpracę.

Serdecznie pozdrawiamy

Timea Balajcza
Wiceprezes Zarządu