Postawa wobec wycinki drzew w Parku Śląskim

  1   Informacje demograficzne

 
0%
1

Wiek (w latach)

2

Płeć

3

Wykształcenie