Ankietowe badanie zadowolenia klienta

  1  Ankieta badania zadowolenia klienta

0%
Odczyt wodomierzy
1

Jak Pan/i ocenia przygotowanie merytoryczne personelu oraz sprawność sprzętu do  odczytu wodomierzy ?

2

Jak Pan/i ocenia uprzejmość , szacunek dla zleceniodawcy oraz kulturę osobistą pracowników ?

3

Jak Pan/i ocenia przestrzeganie terminów realizacji harmonogramu odczytu wodomierzy ?

4

Jak Pan/i ocenia rzetelność i standard wykonania odczytu wodomierzy ?

5

Co według Pana/i należy zmienić w zakresie standardów odczytów wodomierzy ?

Finish