04 MAR 2010

Nowy silnik ankiet online

mysurveylab.com 2.1 jest gotowe. Po zmianach interfejsu użytkownika i nowej szacie graficznej przyszedł czas na zmiany silnika ankiet i testów. Uaktualniliśmy szereg komponentów systemu dzięki czemu mysurveylab.com działa szybciej i stabilniej. Wprowadzone zmiany umożliwią nam w niedalekiej przyszłości dostarczyć wam nowe funkcjonalności.

  • nowy silnik ankiet online
  • rejestracja czasu wypełniania ankiety
  • inne drobne poprawki


nowy silnik ankiet online

Tym razem zmiany dotyczą nie tylko interfejsu użytkownika. Poprawiliśmy szereg komponentów systemu mysurveylab.com dzięki czemu ankiety online będą działać szybciej i stabilniej. Stale aktualizujemy komponenty bazowe naszego narzędzia.

rejestracja czasu wypełniania ankiety

Rejestrujemy czas wypełniania ankiet i testów. Dzięki tej funkcjonalności analizując dane będziesz wiedział ile czasu każdy z respondentów spędzili na poszczególnych stronach kwestionariusza odpowiadając na pytania. Zbyt krótki czas może świadczyć o tym, że respondent nie przeczytał pytań. Podobnie zbyt długi również może świadczyć o niskiej jakości odpowiedzi.
Czas spędzony na stronie ankiety

inne drobne poprawki

Mniejsze zmiany i poprawki, w tym poprawki raportów ankiet i testów.

Wypróbuj mysurveylab.com za darmo.
Profesjonalny program do ankiet online. Bogate możliwości.

14 dni za darmo | zobacz pełną listę funkcjonalności