Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Tip! Planowanie projektu badawczego

Każde badanie jest projektem, który powinien zostać starannie zaplanowany. Poniżej znajdziesz opis siedem kroków, które ułatwią Ci zaplanowanie i przeprowadzenie projektu badawczego.

  1. Zdefiniuj cel badania. Zdecyduj co chcesz się dowiedzieć. Cel badania powinien być jasno zdefiniowany.  Stawiając przed sobą niejasny cel ryzykujesz, że wyniki badania również będą niejasne i trudne w interpretacji.
  2. Zdefiniuj próbę, na której przeprowadzisz badanie. Określ kto będzie Twoim respondentem oraz jak duża powinna być próba badawcza.
  3. Wybierz metodę badawczą, czyli sposób przeprowadzenia badania (wywiad bezpośredni, ankieta telefoniczna, pocztowa, ankieta online - www, system społecznościowy, email, …).
  4. Stwórz ankietę. Zbuduj kwestionariusz zawierający pytania, które zadasz w czasie badania. Pierwszą zasadą dotyczącą budowy kwestionariusza jest dobór pytań do medium (metody badawczej), które zostanie wybrane. Na przykład w czasie ankiety przeprowadzanej telefonicznie nie będziesz miał możliwości pokazania obrazków, natomiast w czasie badania prowadzonego w Internecie respondent nie będzie mógł zadać pytania ankieterowi „co tak na prawdę masz namyśli”. Dlatego w przypadku badań online szczególnie istotne jest jasne formułowanie pytań oraz posługiwanie się zrozumiałym językiem. Jeśli masz wątpliwości czy respondent zrozumie dane słowo lub skrót zastąp je innym.
  5. Przeprowadź test stworzonej ankiety. Ostatnim elementem budowy kwestionariusza jest przeprowadzenie testu stworzonej ankiety na małej próbie. Staraj się przeprowadzić test na osobach o podobnym profilu do tych, które będą brać udział w badaniu.
  6. Przeprowadź badanie i zbierz wyniki. Wyślij ankietę do wcześniej wybranej grupy respondentów, odczekaj chwilę i przypomnij się osobom, które nie wypełniły ankiety. Pamiętaj nie wysyłaj ankiety do osób, które odpowiedziały już na Twoje pytania.
  7. Stwórz raport, przygotuj analizę danych oraz raport z wynikami ankiety. Na koniec wyciągnij i spisz wnioski (tzw. "lessons learned") z przeprowadzonego projektu ankietowego. Będą one bardzo pomocne przy kolejnych badaniach.