Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Jak działa funkcjonalność kodów konkursowych

Funkcjonalność umożliwia wyświetlenie na zakończenie ankiety ekranu z kodem konkursowym. Każdy kod składa się z unikalnego zestawu znaków.

aby skorzystać z funkcjonalności kodów konkursowych :

  1. dla opcji Na zakończenie ustaw Generuj kod konkursowy
  2. ustaw część stałą oraz losową kodu
  3. zapisz kolektor

kod konkursowy

Respondent na zakończenie ankiety zobaczy ekran z kodem konkursowym, podobny do przykładu zamieszczonego poniżej. Powinien zapisać kod lub wykonać print-screen ekranu z kodem.

zakończenie ankiety - kod konkursowy

Po zakończeniu badania istnieje możliwość wyeksportowania (na żądanie) pełnej listy kodów konkursowych. Kody dostarczane są w postaci pliku txt. Kody nie są powiązane z ID odpowiedzi.