Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Jak przeprowadzić badanie z wykorzystaniem panelu CINT

mysurveylab.com współpracuje z panelami badawczymi takimi jak CINT, mypanelbase.com czy ResearchNow. Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą jak przeprowadzić badanie online z wykorzystaniem panelu badawczego CINT.

Aby uruchomić projekt badawczy :

 1. zaloguj się do CINT OpinionHUB
 2. utwórz nowy projekt i skopiuj linki przekierowań
 3. w Ustawieniach kolektora ankiety dodaj linki przekierowań (skopiowane z konta CINT OpinionHUB)
 4. w Ustawieniach kolektora ustaw opcję ID odpowiedzi jako tylko URL i zapisz ustawienia kolektora
 5. do linku ankiety dodaj parametr /crk/[ID]

Linki przekierowań

Quota full - badanie zakończone (wymagana ilość odpowiedzi została zebrana)
Screen out / Early screen out - brak zgodności z kryteriami doboru próby (ankieta niekompletna)
Complete - ankieta zakończona

Etapy projektu badawczego CINT :

 1. zamówienie
 2. testy linków ankiety
 3. testowy start badania (weryfikacja czy LOI, IR, DOR jest zgodne z szacunkiem)
 4. pełen start badania
 5. weryfikacja ID ankiet
 6. zamknięcie projektu

W przypadku, w którym nie uda się zebrać wymaganej ilości odpowiedzi koszt badanie zostanie skorygowany o ilość brakujących odpowiedzi.

W zależności od wielkości (wymaganej ilości odpowiedzi oraz ilość pytań) oraz skomplikowania (kryteria doboru próby) projekt badawczy trwa od 2 - 5 dni. Większość projektów realizujemy w czasie 3 dni lub krótszym.

LOI = Lenght of Interview
IR - Incidence Rate
DOR = Drop out Rate

Aby automatycznie zasilić ankietę danymi takimi jak płeć lub wiek użyj funkcjonalność HTTP referrer na końcu ankiety np. /referrer/[S]-[YOB]/

Cint potrafi przesłać do mysurveylab.com następujące informacje : [ID] = Respondent ID, [M] = Member ID, [P] = Panelist ID, [PC] = Postal code, [S] = Gender (male = 1, female = 2), [YOB] = Year of birth

* Opcja "ID odpowiedzi" dostępna jest dla kont Enterprise.