Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Komendy wiadomości email

mysurveylab.com pozwala na personalizację wiadomości email oraz stosowanie w treści zaproszeń następujących komend :

Pole Opis
{$surveyLink} link ankiety
{$optOutLink} opt-out
{$firstName} imię
{$secondName} nazwisko
{$email} emai
{$phone} telefon
{$custom1} pole custom 1
{$custom2} pole custom 2
{$surveyForm} ankieta w mailu

Komendy automatycznie są zamieniane na informację zapisaną w kontaktach.

Aby umieścić wybraną komendę w zaproszeniu do ankiety :

  1. wciśnij przycisk Udostępnij, a następnie Wiadomość
  2. dodaj wybraną komendę do treści wiadomości

zaproszenie email do udziału w badaniu

* Funkcjonalność dostępna jest dla kont Professional i Enterprise.