Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Czy wyczerpany limit odpowiedzi może spowodować, że ankieta będzie niedostępna?

Nie. Nawet po wyczerpaniu limitu odpowiedzi kolejne odpowiedzi będą zbierane i zapisywane, a ankieta nadal będzie dostępna.

Odpowiedzi zebrane ponad dostępny limit nie będą widoczne w raportach. Możesz je łatwo odblokować wykupując pakiet dodatkowych odpowiedzi. W tym celu należy wcisnąć przycisk wykup.