Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Logika pytań - wielokrotnego wyboru

Logika pytań umożliwia kierowanie nawigacją respondenta po ankiecie w zależności od udzielonych odpowiedzi poprzez ukrywanie pytań i wyświetlanie ich w przypadku wyboru określonej odpowiedzi. np. jeżeli respondent wybrał wariant odpowiedzi A to zobaczy stronę 3, jeżeli B to zobaczy stronę 4, jeżeli natomiast A i B to zobaczy strony 3 i 4.

Aby dodać logikę :

  1. dodaj przynajmniej jedną stronę (logika działa tylko dla ankiet, które posiadają więcej niż jedną stroną)
  2. wciśnij przycisk Logika
  3. wybierz pytanie / stronę / blok, do którego zostanie utworzona logika
  4. wybierz opcję odpowiedzi, do której zostanie przypisana logika (logika pytań wielokrotnego wyboru ukrywa wybrane strony i wyświetla je, jeśli zostanie wybrana określony wariant odpowiedzi)
  5. wybierz stronę, która zostanie wyświetlona dla wybranej opcji
  6. zmiany zostaną zapisane automatycznie

UWAGI. Aby zbudować logikę pytań należy wcześniej podzielić ankietę na strony. Aby dodać nową stronę wciśnij przycisk Nowa strona.

Logika pytań ankietowych wielokrotnego wyboru

Jeśli po stworzeniu logiki pytań dodamy kolejną stronę do naszej ankiety, system automatycznie dostosuje logikę do nowej liczby stron.

* Opcja dostępna dla kont Starter, Standard, Professional i Enterprise.