Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Praca grupowa

mysurveylab.com umożliwia pracę grupową oraz korzystanie przez wiele osób z jednego konta. Dzięki temu będziesz mógł pracować nad ankietą razem z zespołem, podwykonawcą lub klientem. Możesz sam zdecydować jakie uprawnienia będą mieli poszczególni użytkownicy. Każdy użytkownik posiada swój własny login z przypisaną do niego rolą (administrator, manager, edytor, gość).

Aby zarządzać użytkownikami :

  1. przejdź do zakładki Konto
  2. wciśnij przycisk Użytkownicy

Aby utworzyć nowe konto w systemie :

  1. wciśnij przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA
  2. wpisz dane nowego użytkownika i wciśnij przycisk ZAPISZ

Zarządzanie uprawnieniami konta :

Dostęp, wciśnij aby edytować dostęp do wybranych ankiet lub tagów

Rola, wciśnij aby edytować dane użytkownika oraz przypisać rolę

Usuń, wciśnij, aby usunąć użytkownika

Do wyboru są następujące rodzaje ról :

  • Administrator - pełna kontrola nad ankietami oraz kontem.
  • Manager - możliwość uruchamiania badań, edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
  • Edytor - możliwość edycji ankiet oraz przeglądania raportów.
  • Gość - możliwość przeglądania formularzy ankiet i raportów.

Tabela poniżej opisuje jakie uprawnienia mają poszczególne role

  Admin Manager Edytor Gość
Projektowane ankiet        
przeglądanie ankiet + + + +
edycja ankiet + + + -
Zbierania wyników        
tworzenie kolektora + + - -
Analiza wyników        
przeglądanie raportów + + + +
współdzielenie i eksport wyników + + - -
Konto        
edycja ról (profili) + - - -
usuwanie konta + - - -

* Funkcjonalność pracy grupowej jest dostępna dla kont Professional i Enterprise.