Blog | Facebook | Kontakt      en  pl
Profesjonalne ankiety online
Działy pomocy
FAQ

Wysyłka ankiety

W zależności od wybranej metody dystrybucji, uruchomienie ankiety wymaga innych czynności. Aby wysłać zaproszenie do wypełnienia ankiety :

metoda URL Link, Widget WWW

  1. wciśnij przycisk włącz Włącz, aby aktywować kolektor
  2. wciśnij przycisk udostepnij Udostępnij, aby skopiować link do ankiety

metoda wysyłka mailowa zaproszeń

  1. wciśnij przycisk udostepnij Udostępnij, aby utworzyć wiadomość zaproszenia do ankiety oraz dodać adresy email, do których zostanie wysłane zaproszenie do wypełnienia ankiety
  2. wciśnij przycisk włącz Włącz, aby aktywować kolektor i uruchomić zbieranie odpowiedzi
 

UWAGI. Kolektor musi być oznaczony jako włączony, aby móc zbierać odpowiedzi dla ankiety.

UWAGI. Pamiętaj, aby zawsze kopiować link z ustawień kolektora, a nie z paska URL przeglądarki.

UWAGI. Każda wiadomość email wysyłana za pomocą systemu mysurveylab powinna zawierać parametr {$surveyLink}, który system zamienia na link ankiety w czasie wysyłki. Jeśli korzystasz z formatowania HTML i chcesz ukryć link do ankiety w tekście pamiętaj, aby wybrać protokół.